artykuł nr 1

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w zakresie prowadzenia terapii integracji sensorycznej,terapii metodą Masgutovej i terapii behawioralnej dla osoby małoletniej z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm dziecięcy)

Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w:
- formie terapii integracji sensorycznej w wymiarze 8 godzin miesięcznie,
- formie terapii metodą Masgutovej w wymiarze 8 godzin miesięcznie,
- formie terapii behawioralnej w wymiarze 4 godzin miesięcznie.

artykuł nr 2

Świadczenie specjalistycznych usług...

Niniejsze zamówienie zostało udzielone zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łyszkowicach z dnia 01.03.2023r., w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł. Zgodnie z art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. „Prawo zamówień publicznych”, niniejsze zamówienie nie podlega przepisom powołanej ustawy.