Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna2989
   Dane teleadresowe346
   Godziny urzędowania269
   Cele i zadania placówki271
Administracja
   Kierownik GOPS304
   Pracownicy i komórki GOPS392
   Ogłoszenia o naborze230
Akty Prawne, Dokumenty
   Rejestr zarządzeń kierownika GOPS163
     Rok 202083
   Uchwały209
   Ocena zasobów205
Zamówienia Publiczne
   Zapytania ofertowe 2023182
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne285
Programy
   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej86
   Stypendia Szkolne83
   Opieka wytchnieniowa47
   Dodatek osłonowy59
Inne
   Redakcja BIP226
Łączna liczba odwiedzin:6429