Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy w 2024r

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego uzupełnione na podstawie nowego wzoru należy składać do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsca zamieszkania. W Gminie Łyszkowice jednostką wyznaczoną do obsługi dodatku osłonowego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łyszkowicach, który rozpocznie przyjmowanie wniosków od 22 stycznia 2024r. Aby zapewnić właściwą organizację pracy ośrodka, wnioski można będzie składać zarówno w wersji papierowej w siedzibie ośrodka: Łyszkowice, ul...

Utworzony: 2024-01-22 | Zmodyfikowany: 2024-01-22 07:49

2. Zapytania ofertowe 2023

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opieku...

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w: - formie terapii integracji sensorycznej w wymiarze 8 godzin miesięcznie, - formie terapii metodą Masgutovej w wymiarze 8 godzin miesięcznie, - formie terapii behawioralnej w wymiarze 4 godzin miesięcznie.

Utworzony: 2023-12-22 | Zmodyfikowany: 2023-12-22 15:13

3. Zapytania ofertowe 2023

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opieku...

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w: - formie integracji sensorycznej w wymiarze 8 godzin miesięcznie, - formie fizjoterapii w wymiarze 4 godzin miesięcznie, Świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Utworzony: 2023-04-01 | Zmodyfikowany: 2023-12-22 15:04

4. Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE Nr 1/2023 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Utworzony: 2023-10-24 | Zmodyfikowany: 2023-11-22 23:11

5. Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa”- rozeznanie potrzeb na rok 2024

W związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” na rok 2024 realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łyszkowicach prosi mieszkańców GMINY Łyszkowice zainteresowanych uzyskaniem tego rodzaju wsparcia o kontakt.

Utworzony: 2023-11-08 | Zmodyfikowany: 2023-11-16 08:07

6. Stypendia Szkolne

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny na 2024 rok

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezerwy celowej budżetu państwa, która zwiększa środki na pomoc materia...

Utworzony: 2023-08-22 | Zmodyfikowany: 2023-08-22 10:46

7. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na rok 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. W związku z możliwością aplikowania do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na rok 2024 realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łyszkowicach prosi o kontakt mieszkańców GMINY ŁYSZKOWICE zainteresowanych ...

Utworzony: 2023-08-22 | Zmodyfikowany: 2023-08-22 10:06

8. Klauzule informacyjne

Ogólna klauzula informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2023-05-30 11:48

9. Ocena zasobów

Ocena zasobów

Ocena zasobów pomocy społecznej:

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 20:15

10. Uchwały

Uchwały

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach UCHWAŁA NR XXXII/169/2017 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 20:00

11. Redakcja BIP

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Piotr Dobrosz e-mail: admin@lyszkowice.pl tel. +48 501 425 338

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 19:45

12. Pracownicy i komórki GOPS

Pracownicy i komórki GOPS

nr pokoju stanowisko nr telefonu adres email 4 Główna Księgowa Renata Szymajda (46) 811 61 90 rszymajda@gops.lyszkowice.pl PRACOWNICY SOCJALNI 1 Starszy specjalista pracy socjalnej Anna Kędziora Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Obsługa stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych Rejon: Czatolin, Kolonia Łyszkowice, Polesie, Stare Grudze, Uchań Dolny, Łyszkowice ulice: Gminna, J.Korczaka, K.Kusocińskiego, J.Chełmońskiego, Ks.Łowickiego, Leśna, Łowicka, Projektowana, Skier...

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 19:33

13. Kierownik GOPS

Kierownik GOPS

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest: Pani Anna Szymańska e-mail: aszymanska@gops.lyszkowice.pl telefon: (46) 811 61 89 lub (46) 838 87 62 nr. pokoju: 4

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 18:56

14. Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łyszkowicach mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy Łyszkowice. Godziny urzędowania: 07:00 - 15:00 Poniedziałek 07:00 - 15:00 Wtorek 07:00 - 15:00 Środa 07:00 - 15:00 Czwartek 07:00 - 15:00 Piątek Rozkład pomieszczeń: Pokój nr 1 - pracownicy socjalni Pokój nr 2 - pracownik socjalny, inspektor ds. świadczeń wychowawczych i KDR Pokój nr 3 - inspektorzy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych...

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 18:53

15. Cele i zadania placówki

Cel i zadania placówki

Podstawowym celem Ośrodka jest: umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób i rodzin i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 18:48

16. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

pełna nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łyszkowicach skrócona nazwa: GOPS w Łyszkowicach województwo: łódzkie powiat: łowicki gmina: Łyszkowice miejscowość: Łyszkowice ulica: Gminna numer posesji: 11 kod pocztowy: 99-420 NIP: 834-155-37-73 REGON: 005281044 KRS: telefon: (46) 838 97 62 oraz konto bankowe: +48 603 663 425 adres strony www: adres przedmiotowej strony bip: https://bip.gops.lyszkowice.pl e-mail: gops@gops.lyszkowice.pl

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 18:35

17. Strona główna

Witamy na naszej stronie BIP

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 21:50