artykuł nr 1

Dodatek osłonowy w 2024r

Informujemy, iż w dniu 18 stycznia 2024r zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U. z 2024r., poz.59).