artykuł nr 1

Kierownik GOPS

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest:

Pani Anna Szymańska
e-mail: aszymanska@gops.lyszkowice.pl
telefon: (46) 811 61 89 lub (46) 838 87 62
nr. pokoju: 4